Product Tag - hind swarajya aani aatmbalachi prapti

  • Out of stock

    हिंद स्वराज्य आणि आत्मबळाची प्राप्ती

    0 out of 5

    म.गांधीनी ‘हिंदस्वराज्य’ या छोट्या पुस्तकात आपले जीवनविषयक तत्वज्ञान मांडले आहे. या पुस्तकातील सामाजिक व राजकीय विचारांचा नव्या पिढीस परिचय करुन देण्यासाठी शिवाजी विद्यापीठाच्या म.गांधी अभ्यास केंद्राने कार्यशाळा आयोजित केली होती. राज्यशास्त्रांचे ज्येष्ठ प्राध्यापक व म. गांधींच्या विचारांचे अभ्यासक डाॅ. चौसाळकर यांनी हिंदस्वराज्य वर दोन व्याख्याने दिली होती.  प्रस्तुत पुस्तकाच्या वाचनाने विद्यार्थ्यांच्या मनात हिंदस्वराज्या चा आणि म.गांधीच्या इतर विचारांचा अभ्यास करण्याची इच्छा निर्माण होईल.

    18.00