अर्थनिती

70.00

Shivaji University Publications

Out of stock

  • Description

Description

 लेखक- प्रा. जे. एफ. पाटील

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः 70.00

प्रथम आवृत्ती ः 2007

प्रकाशक ः
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004
मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर