• Description

Description

लेखक –   डॉ नरेंद्र जाधव

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः 60.00

प्रथम आवृत्ती : – 06 डिसें 2003

प्रकाशक ः
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर