• Description

Description

लेखक –  डॉ. जे. बी. कुलकर्णी

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः 20.00

प्रथम आवृत्ती ः

प्रकाशक ः
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर