• Description

Description

लेखक –  जे.एफ.पाटील, व्ही. एस. पाटील

 

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः70.00

प्रथम आवृत्ती : – एप्रिल 2005

प्रकाशक ः
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर