Foreign Investment in India

125.00

Shivaji University Publications

Out of stock

  • Description

Description

 

लेखक – प्रो. जे.एफ. पाटील प्रो. व्ही. एस. पाटील

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये  125.00

प्रथम आवृत्ती : – जुलै 2006

 

प्रकाशक 

 

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

 

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर