Micro Finance (Theory & Practice)

75.00

Shivaji University Publications

Out of stock

  • Description

Description

लेखक – जे.एफ.पाटील, व्ही. एस. पाटील

 

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः 75.00

प्रथम आवृत्ती : – ऑगस्ट 2005

प्रकाशक ः
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर