Non performing Assets

250.00

Shivaji University Publications

Out of stock

  • Description

Description

लेखक –  जे.एफ. पाटील व्ही. एस. पाटील

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः 250.00

प्रथम आवृत्ती : – ऑगस्ट -2003

प्रकाशक ः

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर