Prob. & Prosp. Of Co. Opp. Movement

225.00

Shivaji University Publications

Out of stock

  • Description

Description

लेखक –  जे.एफ. पाटील

व्ही. एस. पाटील

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये  225.00

प्रथम आवृत्ती 

 

प्रकाशक 

 

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

 

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर