Recent Trends in Banking and Finance

65.00

Shivaji University Publications

76 in stock

  • Description

Description

लेखक –   प्रो.(डॉ) व्ही. एस. पाटील

प्रो. (डॉ) जे. बी. पाटील

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये  65.00

प्रथम आवृत्ती 

 

प्रकाशक 

… ……

….

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

 

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर