Service Tax in India

120.00

Shivaji University Publications

Out of stock

  • Description

Description

लेखकप्रो. जे.एफ. पाटील  प्रो.व्ही. एस. पाटील

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये  120.00

प्रथम आवृत्ती : – मार्च 2007

 

प्रकाशक 

… ……

….

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

 

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर