• Description

Description

लेखक – एस.एच.पवार, व्ही. एन. शिंदे, के. जी. नारायण खेडकर

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः 200.00

प्रथम आवृत्ती ः 3-5 डिसेंबर 1993

प्रकाशक ः
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर