Grasses of Maharashtra

1,230.00

Shivaji University Publications

Out of stock

  • Description

Description

लेखकजी. जी पोतदार   सी. बी. साळुंखे

आणि

एस आर यादव

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये  1230.00

प्रथम आवृत्ती 30 मार्च 2012

 

प्रकाशक 

 

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

 

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर