Managemet of University Administration

100.00

Shivaji University Publications

Out of stock

  • Description

Description

लेखक –  डॉ जे.एफ. पाटील

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये  100.00

प्रथम आवृत्ती : – जानेवारी 2006

 

प्रकाशक 

 

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

 

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर