Mangroves of Maharashtra

150.00

Shivaji University Publications

Out of stock

  • Description

Description

लेखक –  लीला जे. भोसले

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः 150.00

प्रथम आवृत्ती ः 2005

प्रकाशक ः

.

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर