जिजाबाई कालीन कागदपत्रे

जिजाबाई कालीन कागदपत्रे

230.00

या खंडात महाराणी जिजाबाई यांच्या कागदपत्रांचा हा खंड प्रसिद्ध होत आहे. या खंडात महाराणी जिजाबाई यांच्या कारकिर्दीशी संबंध असलेल्या 277 कागदांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. महाराणी ताराबाई ह्या अखिल भारतीय किर्तीच्या वीरांगना. औरंगजेबासारख्या बलाढ्य शत्रूशी यशस्वीपणे सामना करून त्यांनी आपले नाव इतिहासात अजरामर केले.

Out of stock

  • Description

Description

लेखक- डॉ. आप्पासाहेब पवार

 शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः 230.00

 

प्रथम आवृत्ती ः1978

द्वितीय स्तर :- 2012

 

प्रकाशक ः शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर