राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज (Economics Policies & Programmes)

राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज (Economics Policies & Programmes)

475.00

Shivaji University Publications

Out of stock

  • Description

Description

लेखक-  आर.एस.म्होपरे, जे.एफ.पाटील 

 

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः 475.00

प्रथम आवृत्ती ः 2007

प्रकाशक ः
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर