श्रीमंत क्षात्राजगद्गुरू विचारदर्शन भाग-१

श्रीमंत क्षात्राजगद्गुरू विचारदर्शन भाग-१

100.00

राजर्षि शाहू छत्रपती महाराजांनी आपल्या हयातभर ब्राम्हणशाहीबरोबर सामाजिक समतेसाठी संघर्ष केला. ब्राम्हणशाहीच्या वर्णवर्चस्वाविरुद्धच्या लढ्यातील एक महत्वाचा टप्पा म्हणे त्यांनी निर्माण केलेले क्षात्रजगदगुरुचे पद. क्षात्रजगदगुरु म्हणजे क्षत्रियांचा जगदगुरु, मराठ्यांचा जगदगुरु, मराठ्यांनी ब्राम्हणी पुरोहितशाहीच्या गुलामीतून मुक्त होऊन स्वतःचा जगदगुरु स्थापन करावा, ही मूळ कल्पना. शाहू महाराजांनी ही कल्पना आकस्मिक सुचलेली नव्हती. वेदोक्त प्रकरण जेव्हा एेरणीवर आलेले होते तेव्हा ब्राम्हणी पुरोहितशाहीच्या विळख्यातून आपल्या ज्ञातीस मुक्त करण्याचे विचार महाराजांच्या मनात उत्त्पन्न होत होते.

Out of stock

  • Description

Description

लेखक- (संपादक) डॉ. जयसिंगराव पवार

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः 100.00

प्रथम आवृत्ती ः 2013

प्रकाशक ः शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर