स्वराज्य आणि राज्यसंस्था

स्वराज्य आणि राज्यसंस्था

50.00

Shivaji University Publications

Out of stock

  • Description

Description

लेखक-  राम बापट 

 

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः 50.00

प्रथम आवृत्ती ः 2003

प्रकाशक ः
... ......
....
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर