• Description

Description

गांधी अभ्यास केंद्र

 

 

लेखक- प्रा. सु.श्री. पांढरीपांडे  

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः 10.00

प्रथम आवृत्ती ः 2003

प्रकाशक ः
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर