म.मा.भोसले ग्रामीण साहित्याचे अग्रेसर मानकरी

म.मा.भोसले ग्रामीण साहित्याचे अग्रेसर मानकरी

115.00

Shivaji University Publications

Out of stock

  • Description

Description

लेखक

डॉ. प्रकाश कुंभार

किंमत रुपये ः 115.00

प्रथम आवृत्ती ः 1978

द्वितीय आवृत्ती  : – ऑगस्ट / 2008

प्रकाशक –

डाॅ. राजेद्र कंकरीया

कुलसचिव,

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

मुद्रक –

अधिक्षक,

शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय

कोल्हापूर


मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर