शिवाजी विद्यापीठाचे शिल्पकार – कुलगुरु डाॅ. आप्पासाहेब पवार जीवन आणि कार्य (1 9 06 – 1 9 81)

शिवाजी विद्यापीठाचे शिल्पकार – कुलगुरु डाॅ. आप्पासाहेब पवार जीवन आणि कार्य (1 9 06 – 1 9 81)

140.00

Shivaji University Publications

Out of stock

  • Description

Description

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः 140.00

प्रथम आवृत्ती ः18/11/2006

प्रकाशक ः
डॉ. डी. टी. शिर्के
....
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर