• Description

Description

लेखक – Prin. R.K.Kanbarkar

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः 94.00

प्रथम आवृत्ती ः

प्रकाशक ः
... ......
....
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004
पुस्तकाचा आकार ः ए-8 वजन ः 00 ग्रॅम आकार ः उंची 180 मिमि रुंदी ः 140 मिमि जाडी ः 00 मिमि
मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर