Ecogeographical Studies in Vashisti & Terekhol River

25.00

Shivaji University Publications

Out of stock

  • Description

Description

लेखक – जी.व्ही.जोशी, डॉ.एस.डी.शिंदे

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः 25.00

प्रथम आवृत्ती ः 1978

प्रकाशक ः
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर