चंपारण्याचा लढा -गांधीजींचे तंत्र व लोक

चंपारण्याचा लढा -गांधीजींचे तंत्र व लोक

70.00

Shivaji University Publications

Out of stock

  • Description

Description

लेखक- दत्ता साळे

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः 70.00

प्रथम आवृत्ती ः  2007

प्रकाशक ः
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004
मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर