जैनविद्या व प्राकृत

300.00

Shivaji University Publications

Out of stock

  • Description

Description

लेखक- डॉ. बी. के. खडबडी 

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः 200.00

प्रथम आवृत्ती ः : – मार्च 2010

प्रकाशक ः शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004
मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर