-20%

जैन साहित्य व संस्कृती

175.00 140.00

Shivaji University Publications

Out of stock

  • Description

Description

लेखक- डॉ. विलास संगवे

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः 140.00

प्रथम आवृत्ती : – ऑक्टोबर 2000

प्रकाशक ः
... ......
....
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर