सप्त सतीसार भावादिपिका छप्पन गाहायो
  • Description

Description

लेखक- डॉ. ए.एन. उपाध्ये 

 

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः 10.00

प्रथम आवृत्ती ः 1970

प्रकाशक ः
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004
मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर